Az izoperimetrikus arány monoton csökken az Eikonal kopási modellben