Tranziens reaktorfizikai folyamatok modellezése végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Modelling of reactor physics transients with finite-element-based neutron physics code
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
Félév: 
2019/20/2.
Témavezető: 
Név: 
Babcsány Boglárka
Email cím: 
boglarka.babcsany@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
tudományos segédmunkatárs
Konzulens: 
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Email cím: 
kis@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
docens
Elvárások: 

angol nyelvtudás, önálló munkavégzés, programozási ismeretek, jártasság a felsőbb matematikában

Leírás: 

A BME Nukleáris Technikai Intézetén (NTI) belül 2014 szeptembere óta foglalkoznak végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kutatásokkal. A végeselem-módszer egyik előnye, hogy alkalmazásával gyakorlatilag tetszőleges geometria vizsgálható, és egyben egy alkalmas eszköz arra, hogy felhasználásával különböző – akár csatolt – fizikai terekre (pl. neutron- és hőmérséklettér) kiterjesztett numerikus számításokat, ún. multiphysics elemzéseket végezzünk. Az NTI-n belül 2017 januárja óta fejlesztés alatt áll egy diffúziós elméleten alapuló, tranziens reaktorfizikai jelenségek számítására alkalmas reaktorfizikai kód, mely a neutronfluxus tér- és időbeli számítása mellett képes a hőmérséklettér számítására, továbbá különböző visszacsatolások figyelembe vételére is.

A hallgató feladata az NTI-ben fejlesztett végeselem-módszeren alapuló diffúziós kóddal történő tranziens tesztszámítások végrehajtása, mely során a hallgatónak először meg kell ismerkednie az időfüggő diffúziós kódok tesztelésére alkalmazott nemzetközi kinetikus benchmark problémákkal, majd ki kell választania olyan teszteseteket, melyeken a rendelkezésére bocsátott és az általa megismert diffúziós kód számítási képességeit alkalmasan tanulmányozni lehet. A kiválasztott problémákhoz geometriai modellt kell készítenie, továbbá a számításokhoz – célszerűen a GMSH program segítségével – hálókat kell generálnia. Amennyiben állandósult állapotbeli számítással inicializálja a tranziens futtatásokat, úgy az állandósult állapotra, amennyiben rendelkezésre áll a kiindulási állapotra vonatkozó eloszlás, akkor a tranziens számításra vonatkozóan hálófüggetlenségi vizsgálatot kell végeznie. Végül a tranziens számítások végrehajtását követően a kapott eredményeket a vonatkozó irodalomban elérhető referencia eredményekkel összehasonlítva kell értékelnie.

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva