Doktori disszertáció benyújtása - 3 éves képzés


 

A doktori értekezés benyújtása (a 2016. szeptembere előtt beiratkozott hallgatók, azaz a régi 3 éves képzésben részt vett hallgatók számára) (letölthető pdf)

 • 3 példány PhD értekezés: 1 bekötött, kétoldalasra nyomtatott példány és 2 spirálozott, kétoldalasra nyomtatott munkapéldány
 • Nyilatkozatok - 3 példányban:
  vagy a doktori értekezésbe bekötve az A4-es oldalon lévő 4 aláírt nyilatkozat
  vagy külön egy A4-es lapon beadva az aláírt 4 nyilatkozat

A PhD dolgozat beadásakor szükséges nyomtatott mellékletek:

 • angol nyelvű tézisfüzet - 3 példány
 • magyar nyelvű tézisfüzet - 3 példány
 • angol nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben (Summary) - 3 példány
 • magyar nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben - 3 példány
 • angol nyelvű kivonat, 8-10 soros (Abstract) - 3 példány
 • házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt - 3 példány (1-1 db eredeti, 2-2 db másolat)

Csak elektronikusan kell beadni egy file-ban:

 • társszerzői lemondó nyilatkozat* (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - FizikaMatematikaPszichológia - lásd elektronikus beadandók
 • disszertációhoz kapcsolódó cikkek* - lásd elektronikus beadandók

* Amennyiben az adott előterjesztő vagy opponens kéri, csak abban az esetben kell leadni utólagosan a  társszerzői lemondó nyilatkozatokat és/vagy a cikkek nyomtatott változatát is. Amikor erre szükség lesz, az ügyintéző jelzi a hallgatónak.

Elektronikus formában (PDF) is beadandó:
(Kérjük, hogy a fájlokat a zárójelben lévő minták szerint nevezzék el!)

 • PhD értekezés (vezeteknev_disszertacio.pdf vagy vezeteknev_dissertation.pdf)
 • angol nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_thesis.pdf)
 • magyar nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_tezisfuzet.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglaló (vezeteknev_summary.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló (vezeteknev_osszefoglalo.pdf)
 • 8-10 soros angol nyelvű kivonat (vezeteknev_abstract.pdf)
 • házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (vezeteknev_hazi_vedes_jkv.pdf) - kérjük, hogy egy fájlban legyen a jegyzőkönyv, a bírálat  és a jelenléti ív
 • nyilatkozatok egymás alá helyezve (vezeteknev_nyilatkozatok.pdf)
 • társszerzői lemondó nyilatkozatok (vezeteknev_tasszerzoi_lemondo_nyilatkozatok.pdf)
 • disszertációhoz kapcsolódó cikkek (vezeteknev_cikkek.pdf)

A PhD védés forgatókönyve