Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja első elvekből