Kari Tanács 2021. június 9.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. Kari gazdálkodási alapelvek
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. A Kar 2021 évi költségvetése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. Tanszékvezető-helyettesi pályázatok véleményezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
7. Rektori és Dékáni Dicséretek adományozása
Előterjesztő: 
Dr. G. Horváth Ákos, igazgató, MI
8. A Kar Kiváló Hallgatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Nagy Ynna, elnök, HK
9. Kari Publikációs Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
10. Kari képzések önköltségi díjai
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
11. A Dékáni Hivatal hivatalvezetőjének beszámolója
Előterjesztő: 
Adamis Viktória, hivatalvezető, DH
12. A Matematikus Záróvizsga Bizottságok módosítása
13. Egyebek