Komplex mágnesség és magneto-szupravezetés első elvekből