Hat fiatal TTK-s PhD hallgató nyerte el a KDP ösztöndíjat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)  a 2023/2024-es tanévben ismét meghirdette a Kooperatív Doktori Programot. A program azt hivatott elősegíteni, hogy a PhD hallgatók a kutatómunkájuk során becsatlakozhassanak valamely ipari partner által végzett kutatás-fejlesztés-innovációs folyamatba. Ez a program 2022-ben bővült az ún. „Nemzetvédelmi KDP” programmal, amely tematikusan olyan projektterveket támogat, melyeknek nemzetvédelmi vonatkozása is van. Az ösztöndíjprogram rendkívül nagy népszerűségnek örvend a doktori hallgatók körében. A BME-n is sokan pályáztak a programra, végül a TTK PhD hallgatói közül hatan nyerték el az ösztöndíjat.

 

KDP-2023

Guba Márton, a TTK Atomfizika Tanszékén, Dr. Höltzl Tibor meghívott témavezető iránymutatásával végzi kutatómunkáját. Vállalati szakértője Broda Balázs a Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. munkatársa.
A pályázat címe: „Computational design of hybrid systems of low dimensional materials for capture and electrocatalytic conversion of carbon-dioxide”. Kutatása során a szén-dioxid (CO2) levegőből, direkt módon történő megkötése, valamint elektrokémiai redukciójának katalizálása szempontjából ígéretes anyagokat vizsgál szilárdtest-fizikai szimulációk segítségével. A szimulációk segítségével az anyagok megkötés és katalízis szempontjából fontos tulajdonságai vizsgálhatóak, tervezhetőek és fejleszthetőek. Mindezek hozzájárulnak a klímaváltozás elleni küzdelemhez, valamint a CO2 gazdaságos, „zöld” ipari felhasználásának megvalósításához.
A person in a suit and tieDescription automatically generated
   
Illés Levente a BME Atomfizika Tanszékének doktorandusza, Dr. Lenk Sándor vezetésével végzi PhD tanulmányait. A Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. munkatársa, vállalati konzulense Dr. Kiss Zoltán. „Ipari fotolumineszcencia alapú méréstechnikák fejlesztése modern félvezető struktúrákhoz” című pályázatának célja időkorrelált méréstechnikán alapuló rendszerrel fotoindukált tranziens jelenségek vizsgálata félvezetőkben. A kutatás újszerű vékonyréteg struktúrák kutatását és fejlesztését segíti elő, különös tekintettel a degradációs folyamatok feltérképezésére.
   
Pfeifer Dániel a TTK Analízis és Operációkutatás tanszékének doktorandusza Dr. Kovács Edith Alice témavezetésével, és a MOL Nyrt. munkatársa. KDP kutatói munkájának címe “A MOL Tervezési Optimalizációs tevékenységének Mesterséges Intelligenciával való támogatása”. A MOL csoport minden hónapban előre egy néhány-havi tervezetet készít, melyet Lineáris Programozással optimalizál. Ezekben a MOL pontos működése több százezer változóban és lineáris egyenlőtlenségben van megfogalmazva, majd profit-orientáltan ezek alapján egy optimumot keresnek. A tervezetek hatékonyságának, kivizelezhetőségének, illetve profitabilitásának feltétele, hogy a bemeneti és kimeneti adatok tiszták, jól használhatók legyenek. Így új, anomáliadetektáló, és a tervezettől eltérő esetben felhasználandó adatgeneráló módszereket alkalmazva a tervezési folyamatot ki lehet segíteni. Egyéb gazdasági haszon lehetőségeinek feltárása közé tartozik a szállítási körök, félkörök, utak felismerése, és gráfelméleti technikákkal való kisimítása; az üzemek együttes illetve váratlan leállásainak feltárása és előrejelzése; a gyakran szűk illetve gyakran üres raktárak felismerése, és ezekből gazdasági következtetések levonása; a tervezés szezonalitásának felismerése, ebből predikciók készítése; stb. Ilyen téren a MOL tervezői által felhasználható algoritmusok, módszerek, illetve számítógépes alkalmazások készülnek a KDP program folyamán.
   

 

Pintér József, a BME Sztochasztika Tanszékének doktorandusza, a HSDSLab fiatal kutatója, 2022-ben kezdte meg doktori tanulmányait Dr. Molontay Roland témavezetésével. 2024-ben elnyerte a Kooperatív Doktori Program ösztöndíját, ahol vállalati konzulense Dr. Szabó Balázs, az Educational Development Informatikai Zrt. vezérigazgatója. A KDP keretein belül végzett kutatásának célja egy olyan mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató rendszer fejlesztése, mely a felsőoktatás előtt álló tanulók számára előrejelzi, hogy várhatóan hogyan teljesítenének az általuk kiszemelt egyetemi képzéseken, továbbá személyre szabott javaslatokkal rávilágít azon készségeikre, melyek fejlesztésével a lehető legjobban tudják növelni egyetemi tanulmányaik sikerességét.

 

   
Szenka József, a TTK Atomfizika Tanszékének doktorandusza Koppa Pál vezetésével, illetve a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. fizikusa, ahonnan vállalati konzulense Szarvas Tamás. A kutatásának címe: „Investigation of Optical Critical Dimension Metrology for the semiconductor industry”. Kutatása keretében az optikai kritikus méret méréssel foglalkozik, amely különböző kettő- és háromdimenziós struktúrákról visszaverődő, illetve szóródó fény tulajdonságai alapján határozza meg a struktúra kritikus méreteit. Ehhez numerikus szimulációs eszközöket használ és fejleszt, és azt vizsgálja, hogy a különböző elemek méretei hogyan befolyásolják a reflektált fény spektrumát és polaritását. Kutatásának célja a tesztstruktúra és a mérési módszer továbbfejlesztésére, illetve az új generációs integrált áramköri technológiához való adaptálására.
   
Turóczi Hajnalka a TTK Pszichológia Doktori Iskola doktorandusza Dr. Kun Ágota témavezetésével a Blueberry Development Kft. munkatársa.
Kutatási munkájának címe: A digitális jóllétfejlesztés innovációja – Társas kontextusban használt pozitív technológiai megoldás holisztikus alkalmazásának vizsgálata
A fiatal felnőtt korosztályban fokozott a pszichés sérülékenység és a mentális betegségek kialakulásának kockázata. Ennek okán évek óta dolgozik egy széleskörben elérhető a társas kapcsolatok jótékony hatására alapvetően építő jóllétfejlesztő applikáció létrehozásán. A kutatás során ennek az applikációnak készíti el hatásvizsgálatát, hogy ne csak tudományos alapokon nyugvó, de igazoltan hatékony eszköz jöhessen létre.
A pozitív pszichológia témaköréhez kapcsolódó PERMAH jóllétmodellre építő gyakorlatokat tartalmazó applikáció egyszerre támogatja az egyén jóllétét és erősíti kapcsolatát egy általa választott játékostárssal, ezzel fokozva az észlelt társas támaszt és támogatva az egyén mentális egészségét.