A Matematika BSc szak mintatanterve a 2019. szeptemberben induló évfolyam számára
Tárgynév (KKK által előírt kredit) Tárgykód Tsz Típus Szemeszterek / kredit Szemeszterek / óra óratípus   Előkövetelmények Megjegyzések
        1 2 3 4 5 6             ea gy l sz kr        
Alapozó ismeretek     17                                          
A matematika alapjai BMETE91AM35 alg K 3           2           2 0 0 v 3        
Informatika 1 BMETE91AM42 alg K 4           3           1 0 2 f 4        
Mikro- és makroökonómia** BMEGT30A410 KGT K         4           3   3 0 0 f 4        
Pénzügy BMEGT35A411 ÜTI K           3           2 2 0 0 f 3        
Számvitel BMEGT35A410 ÜTI K     3           2       2 0 0 f 3        
Szakmai törzsanyag     21                                          
Kalkulus 1 BMETE92AM36 anal K 9           9           6 3 0 v 9        
Bevezetés az algebrába 1 BMETE91AM36 alg K 9           9           6 3 0 v 9        
Bevezetés a geometriába BMETE94AM17 geo K 3           2           2 0 0 v 3        
Differenciált szakmai ismeretek     103                                          
Kalkulus 2 BMETE92AM37 anal K   8           8         6 2 0 v 8 Kalkulus1      
Bevezetés az algebrába 2 BMETE91AM37 alg K   8           8         6 2 0 v 8 BevAlg1      
Kombinatorika és gráfelmélet 1 BMEVISZA025 SZIT K   6           4         2 2 0 v 6        
Geometria BMETE94AM18 geo K   6           4         4 0 0 v 6 BevGeom      
Informatika 2 BMETE91AM43 alg K   4           3         1 0 2 f 4 Informatika1      
Analízis 1 BMETE92AM38 anal K     7           5       3 2 0 v 7 Kalkulus1      
Algebra 1 BMETE91AM38 alg K     7           5       3 2 0 v 7 BevAlg2      
Valószínűségszámítás 1 BMETE95AM29 sztoch K     6           4       2 2 0 v 6 Kalkulus2     [...]: párhuzamos
Valószínűségszámítás programozási feladatok BMETE91AM56 alg K     2           1       0 0 1 f 2 Informatika2 [Valszám1]   felvétel vagy
Differenciálegyenletek 1 BMETE93AM15 diff K     6           4       2 2 0 v 6 Kalkulus2     korábbi teljesítés
Informatika 3 BMETE91AM44 alg K       4           4     2 0 2 f 4 Informatika2 ValszámProg   kötelező
Statisztika 1 BMETE95AM31 sztoch K       5           4     2 0 2 v 5 {Valszám1}     { … } gyenge
Analízis 2 BMETE92AM39 anal K       5           4     2 2 0 v 5 Analízis1     feltétel, csak
Differenciálgeometria 1 BMETE94AM26 geo K       5           4     2 2 0 f 5 Geometria Kalkulus2   aláírás kell
Operációkutatás BMETE93AM19 diff K       5           4     2 2 0 v 5 Kalkulus2      
Algoritmuselmélet BMEVISZAB03 SZIT K       5           4     2 2 0 v 5 Kombinatorika1 Informatika2 [AlgoElmProg]  
Algoritmuselmélet programozási feladatok BMETE91AM57 alg K       2           1     0 0 1 f 2 Informatika2 [AlgoritmusElm]    
Matematikai modellalkotás szeminárium BMETE95AM12 sztoch K         2           2   0 2 0 f 2 Kalkulus2 Algebra1    
Szakdolgozat-készítés BMETE90AM47 MI K           10           10 0 0 10 f 10 Testnevelés legalább 144 kredit    
Egyéb tárgyak, szabadon választható     9                                          
Szabadon választható tárgyak     SZV         2 7         2 6                  
Idegen nyelv     SZV                         0 4 0 a 0        
Kritériumkövetelmény                                                
Testnevelés     KR       0 0               0 2 0 a 0        
Specializáció tárgyak     30                                          
Specializáció tárgyak nélkül összesen       28 32 31 31 8 20 25 27 21 25 7 18 65 36 20   150        
f/v száma - specializáció, SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 2f/0v 2f/0v                              
 
ELMÉLETI SPECIALIZÁCIÓ (E)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Mértékelmélet BMETE92AM42 anal K         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Algebra 2 BMETE91AM39 alg K         4           4   4 0 0 v 4 Algebra1      
Topológia és differenciálható sokaságok BMETE94AM21 geo K         2           2   2 0 0 v 2 Analízis2 DiffGeo1    
Fizika 1 matematikusoknak BMETE13AM16 EFT K         2       0   2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
Köt. választható tárgyak (E) specializációból     KV         6 4         6 4         10        
Köt. vál. tárgyak (E) specializációból vagy más sávból     KV         4 4         4 4         8        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Kombinatorika és gráfelmélet 2 BMEVISZA026 SZIT KV         4           4   2 2 0 v 4 Kombinatorika1      
Numerikus analízis BMETE92AM43 anal KV         6           6   2 2 2 f 6 Diffegy1 BevAlg2    
Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM40 anal KV         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Parciális differenciálegyenletek BMETE92AM45 anal KV           4           4 2 2 0 v 4 Analízis2 Kalkulus2    
Konvex geometria BMETE94AM22 geo KV           4           4 2 2 0 v 4 Geometria BevAlg2    
Differenciálgeometria 2 BMETE94AM20 geo KV           4           4 3 1 0 v 4 DiffGeo1      
Csoportok és gyűrűk BMETE91AM41 alg KV           4           4 4 0 0 v 4 Algebra2      
Halmazelmélet BMETE91AM40 alg KV         2           2   2 0 0 v 2 MatAlap      
Matematikai logika BMETE91AM52 alg KV         2           2   2 0 0 v 2 MatAlap      
Funkcionálanalízis 2 BMETE92AM41 anal KV           2           2 2 0 0 f 2 FunkAnal1      
Komplex függvénytani módszerek BMETE92AM44 anal KV           2           2 2 0 0 f 2 Analízis2      
Gráfok és algoritmusok BMEVISZA028 SZIT KV           4           4 2 2 0 v 4 Kombinatorika1      
Dinamikai modellek a biológiában BMETE93AM08  diff KV           2           2 2 0 0 v 2 Diffegy1 Kalkulus2    
Fizika 2 matematikusoknak BMETE13AM17 EFT KV           2           2 2 0 0 f 2 Fizika1      
Önálló kutatási feladat 1 BMETE90AM48 MI KV         2           0   0 0 0 f 2        
Önálló kutatási feladat 2 BMETE90AM49 MI KV           2           0 0 0 0 f 2        
A teljes képzés       28 32 31 31 30 28 25 27 21 25 29 26         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 3f/3v 2f/0v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 5f/4v 4f/2v                              
 
ALKALMAZOTT SPECIALIZÁCIÓ     30                                          
SZTOCHASZTIKA SÁV (SZ)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Sztochasztikus folyamatok* BMETE95AM41 sztoch K         6           5   5 0 0 v 6 Valszám1      
Alkalmazott sztochasztika* BMETE95AM42 sztoch K         4           4   2 0 2 v 4 Valszám1 [SztochFoly]    
A modern valószínűségszámítás eszközei* BMETE95AM33 sztoch K         4           4   4 0 0 v 4 Valszám1      
Valószínűségszámítás 2* BMETE95AM30 sztoch K           4           4 3 1 0 v 4 Valszám1 Analízis2    
Köt. választható tárgyak (SZ) sávból     KV         4 4         4 4         8        
Köt. választható tárgyak (SZ) vagy más sávból     KV         4 0         4 0         4        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Mértékelmélet BMETE92AM42 anal KV         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM40 anal KV         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 sztoch KV         4           4   4 0 0 v 4 Informatika2 Statisztika1    
Adattudományi programozási feladatok  BMETE95AM43 sztoch K         2           1   0 0 1 f 2 [Bevadattud1]      
Parciális differenciálegyenletek BMETE92AM45 anal KV           4           4 2 2 0 v 4 Analízis2 Kalkulus2    
Statisztika 2 BMETE95AM32 sztoch KV           4           4 2 2 0 v 4 Valszám1      
Funkcionálanalízis 2 BMETE92AM41 anal KV           2           2 2 0 0 f 2 FunkAnal1      
Fizika 1 matematikusoknak BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
Fizika 2 matematikusoknak BMETE13AM17 EFT KV           2           2 2 0 0 f 2 Fizika1      
Önálló kutatási feladat 1 BMETE90AM45 MI KV         2           0   0 0 0 f 2        
Önálló kutatási feladat 2 BMETE90AM48 MI KV           2           0 0 0 0 f 2        
A teljes képzés       28 32 31 31 30 28 25 27 21 25 28 26         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 2f/3v 2f/1v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 4f/4v  4f/2v                              
 
ADATTUDOMÁNYI SÁV (A)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 sztoch K         4           4   2 2 0 v 4 Informatika2 Statisztika1    
Adattudományi programozási feladatok  BMETE95AM43 sztoch K         2           1   0 0 1 f 2 [Bevadattud1]      
Bevezetés az adattudományba 2 BMETE95AM37 sztoch K           2           2 2 0 0 v 2 BevAdattud1 Adatbázis    
Adatbáziskezelés BMEVISZA027 SZIT K         4           4   2 2 0 v 4 AlgoritmusElm      
Statisztika 2 BMETE95AM32 sztoch K           4           4 2 2 0 v 4 Valszám1      
Köt. választható tárgyak (A) sávból     KV         6 2         6 2         8        
Köt. választható tárgyak (A) vagy más sávból     KV         4 2         4 2         6        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Az adatbiztonság matematikai alapjai BMETE91AM48 alg KV         2           2   2 0 0 v 2 BevAlg2      
Optimalizálási modellek BMETE93AM16 diff KV         4           4   2 0 2 f 4 Informatika1 Operációkutatás    
Gráfok és algoritmusok BMEVISZA028 SZIT KV           4           4 2 2 0 v 4 Kombinatorika1      
Nyelvi adatok feldolgozása BMETE91AM51 alg KV           2           2 2 0 0 v 2 BevAdattud1      
A web matematikája BMETE91AM49 alg KV           2           2 2 0 0 f 2 AlgoritmusElm Valszam1 Informatika1  
Véletlen algoritmusok BMETE91AM50 alg KV         2           2   2 0 0 v 2 AlgoritmusElm      
Bioinformatika BMETE91AM53 alg KV           2           2 2 0 0 v 2 AlgoritmusElm Statisztika1    
Önálló kutatási feladat 1 BMETE90AM45 MI KV         2           0   0 0 0 f 2        
Önálló kutatási feladat 2 BMETE90AM48 MI KV           2           0 0 0 0 f 2        
Fizika 1 matematikusoknak BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
A teljes képzés       28 32 31 31 28 30 25 27 21 25 26 28         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 3f/2v 2f/2v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 5f/4v 4f/3v                              
 
OPERÁCIÓKUTATÁS SÁV (O)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Optimalizálási modellek BMETE93AM16 diff K         4           4   2 2 0 f 4 Informatika1 Operációkutatás    
Numerikus analízis BMETE92AM43 anal K         6           6   2 2 2 f 6 Diffegy1 BevAlg2    
Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM40 anal K         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Konvex geometria BMETE94AM22 geo K           4           4 2 2 0 v 4 Geometria BevAlg2    
Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba BMETE93AM17 diff K           4           4 2 2 0 v 4 Valszám1 [MikroMakro]    
Köt. választható tárgyak (O) és más sávból     KV         6 2         6 2         8        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Adatbáziskezelés BMEVISZA027 SZIT KV         4           4   2 2 0 v 4 AlgoritmusElm      
Fizika 1 matematikusoknak BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
A teljes képzés       28 32 31 31 28 30 25 27 21 25 23 28         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 4f/1v 2f/2v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 6f/2v 4f/3v                              
 
MÉRNÖK MATEMATIKA SÁV (M)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Optimalizálási modellek BMETE93AM16 diff K         4           4   2 2 0 f 4 Informatika1 Operációkutatás    
Numerikus analízis BMETE92AM43 anal K         6           6   2 2 2 f 6 Diffegy1 BevAlg2    
Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM40 anal K         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Parciális differenciálegyenletek BMETE92AM45 anal K           4           4 2 2 0 v 4 Analízis2 Kalkulus2    
Differenciálegyenletek 2 BMETE93AM18 diff K         4           4   2 2 0 v 4 Diffegy1 Kalkulus2    
Köt. választható tárgyak (M) és más sávból     KV         4 4         4 4         8        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Adatbáziskezelés BMEVISZA027 SZIT KV         4           4   2 2 0 v 4 AlgoritmusElm      
Dinamikai modellek a biológiában BMETE93AM08  diff KV           2           2 2 0 0 v 2 Diffegy1 Kalkulus2    
Fizika 1 matematikusoknak BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
Fizika 2 matematikusoknak BMETE13AM17 EFT KV           2           2 2 0 0 f 2 Fizika1      
A teljes képzés       28 32 31 31 30 28 25 27 21 25 29 26         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 4f/2v 2f/1v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 5f/3v 4f/2v                              
 
 * A tantárgy angolul kerül meghirdetésre.
** A Mikro- és makroökonómia (BMEGT30A410) 4 kredites tárgy helyett az 5 kredites  Közgazdaságtan 1 (BMEGT30A003) tárgy is elvégezhető, a +1 kredit a szabadon választható kreditek közé beszámítható.
Letöltés Excel formátumban