Szemináriumok

Időpont Előadócsökkenő sorrend Cím esemeny_tipus
2017.04.27. 14:15 Morapitiye Sunil (BME) Operációkutatási modellek buszvezető hozzárendelési feladatra és alkalmazása
2021.03.22. 13:15 Moritz Cygorek (Heriot-Watt) Numerically-exact simulations of arbitrary open quantum systems using automated compression of environments Szeminárium
2016.11.02. 16:00 Mosonyi Milán Kvantum játékok és a Connes beágyazási sejtés
2022.03.01. 16:00 Murad Banaji (Middlesex University London) Which enlargements of a reaction network preserve its capacity for nontrivial behaviors? Szeminárium
2022.09.20. 17:00 Murad Banaji (part I) The smallest bimolecular mass-action reaction networks admitting Andronov-Hopf bifurcation Szeminárium
2023.05.02. 17:15 Mustafa Khammash Theory and Design of Biomolecular Integral Feedback Controllers Szeminárium
2016.03.30. 16:00 Nagy Béla Parciális izometria értékű mértékek és az általános spektrál tétel
2017.05.10. 16:00 Nagy Béla (BME Matematika Intézet) Block operator matrices and spectral decompositions
2023.05.12. 16:00 Nagy Gábor Péter (BME TTK Algebra Tanszék) A kiberbiztonság matematikája Science Campus előadássorozat
2018.10.31. 12:45 Nagy Gergő, Debreceni Egyetem Operátorközepekkel kapcsolatos megőrzési problémák

Oldalak