Szemináriumok

Időpont Előadó Cím esemeny_tipuscsökkenő sorrend
2016.02.25. 14:15 Molnár-Szipai Richárd Optimalizálás szeminárium
2018.10.10. 16:00 Osamu Hatori, University of Niigata A Problem on isometries on positive cones and a geometric inequality
2016.05.17. 12:15 Zoltán Scherübl New directions in circuit QED
2017.02.21. 10:30 Lángi Zsolt Affin-szabályos sokszögek karakterizációja
2016.06.02. 10:30 Bezdek Károly On minimizing the volume of self-polar convex bodies in spherical d-space
2017.09.19. 10:30 Kovács István P-görbék
2016.11.18. 09:15 Kálmán Péter (BUTE, Inst. Phys.) Kooperatív belső konverziós folyamat (CICP): Az alacsonyenergiás magfizika egy kihagyott fejezete
2015.11.04. 09:15 Maák Pál Femtoszekundumos impulzusok alakformálása akusztooptikai eszközökkel
2018.05.03. 10:15 Péter Ván (MTA Wigner Reseach Centre for Physics, BME Department of Energy Engineering) Nemegyensúlyi termodinamika és a kontinuumfizika egyenleteinek eredete
2017.04.21. 12:00 Ocsovainé Steinbach Cecília Nagyfelbontású PET detektormodulok optikai tulajdonságainak vizsgálata és optimalizálása

Oldalak