Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE15AX17 Fizika K
BMETE15AX57 Ismeretterjesztő matematika
BMETE15BG40 Modern fizika mérnököknek
BMETE15MF02 Atom- és molekulafizika
BMETE15MF03 Számítógépes szimuláció a statisztikus fizikában
BMETE15MF04 Elméleti fizika szigorlat
BMETE15MF05 Egydimenziós rendszerek fizikája
BMETE15MF06 Molekulafizika 2
BMETE15MF07 Soktestprobláma 1
BMETE15MF08 Soktestprobléma 2
BMETE15MF09 Szolitonok és inverz problémák
BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélete és fizikai alkalmazásai
BMETE15MF11 Evolúciós játékelmélet
BMETE15MF12 Fázisátalakulások
BMETE15MF13 Nemegyensúlyi statisztikus fizika
BMETE15MF14 Skálázás és kritikus jelenségek
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai
BMETE15MF16 Mezoszkópikus rendszerek fizikája
BMETE15MF17 Nanomágnesség
BMETE15MF18 Szilárdtestek elektronszerkezete 1
BMETE15MF19 Szilárdtestek elektronszerkezete 2
BMETE15MF20 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE15MF21 Kristályos és amorf anyagok
BMETE15MF22 Atomok lézeres hűtése és csapdázása
BMETE15MF23 Kvantumrendszerek koherens kontrollja
BMETE15MF24 Kvantumszámítógép fizika 1
BMETE15MF25 Kvantumszámítógép fizika 2
BMETE15MF29 Bevezetés az elméleti plazmafizikába
BMETE15MF32 Magnetohidrodinamika alacsony dimenziós rendszerekben
BMETE15MF33 Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
BMETE15MF35 Kvantumösszefonódás
BMETE15MF36 Számítógépes szimulációk laboratórium
BMETE15MF37 Kísérleti gravitációshullám-fizika
BMETE15MF38 Komplex hálózatok
BMETE15MF39 Statisztikus térelmélet
BMETE15MF40 Kvantum Monte Carlo módszerek
BMETE15MF41 Kollokvium 1
BMETE15MF42 Kollokvium 2
BMETE15MF43 Részecskefizika
BMETE15MF44 Statisztikus fizika 2
BMETE15MF45 Számítógépes szimuláció a fizikában
BMETE15MF46 Kvantumtérelmélet
BMETE15MF47 Elméleti nanofizika
BMETE15MF48 Fázisátalakulások és kritikus jelenségek
BMETE15MF49 Kvantumoptika
BMETE15MF50 Soktestprobléma 1
BMETE15MF51 Szilárdtestek elektronszerkezete
BMETE15MF52 Hullámcsomag dinamikai módszerek a fizikában
BMETE15MF53 Rendezetlen rendszerek fizikája
BMETE15MF54 Soktestprobléma 2

Oldalak