Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címe
BMETE15MF21 Kristályos és amorf anyagok
BMETE15MF22 Atomok lézeres hűtése és csapdázása
BMETE15MF23 Kvantumrendszerek koherens kontrollja
BMETE15MF24 Kvantumszámítógép fizika 1
BMETE15MF25 Kvantumszámítógép fizika 2
BMETE15MF29 Bevezetés az elméleti plazmafizikába
BMETE15MF32 Magnetohidrodinamika alacsony dimenziós rendszerekben
BMETE15MF33 Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
BMETE15MF35 Kvantumösszefonódás
BMETE15MF36 Számítógépes szimulációk laboratórium
BMETE15MF37 Kísérleti gravitációshullám-fizika
BMETE15MF38 Komplex hálózatok
BMETE15MF39 Statisztikus térelmélet
BMETE15MF40 Kvantum Monte Carlo módszerek
BMETE15MF41 Kollokvium 1
BMETE15MF42 Kollokvium 2
BMETE15MF43 Részecskefizika
BMETE15MF44 Statisztikus fizika 2
BMETE15MF45 Számítógépes szimuláció a fizikában
BMETE15MF46 Kvantumtérelmélet
BMETE15MF47 Elméleti nanofizika
BMETE15MF48 Fázisátalakulások és kritikus jelenségek
BMETE15MF49 Kvantumoptika
BMETE15MF50 Soktestprobléma 1
BMETE15MF51 Szilárdtestek elektronszerkezete
BMETE15MF52 Hullámcsomag dinamikai módszerek a fizikában
BMETE15MF53 Rendezetlen rendszerek fizikája
BMETE15MF54 Soktestprobléma 2
BMETE15MF55 Elméleti fizikai szeminárium 1
BMETE15MF56 Elméleti Fizikai szeminárium 2
BMETE15MF57 Haladó kvantumtérelmélet
BMETE15MF58 Gazdaság- és társadalomfizika
BMETE15MF59 Topologikus rend és kvantumszámítás
BMETE15MF61 Önálló számítógépes projektmunka
BMETE15MF62 Lie-csoportok a fizikában
BMETE15MF75 Mesterséges intelligencia az adattudományban
BMETE15MX00 Fizika K3M
BMETE15MX01 Fizika K3M levelező
BMETE15MX26 Szemcsés anyagok fizikája
BMETE15MX27 Fizika M1
BMETE15MX28 A modern fizika eredményei és alkalmazásai
BMETE47A009 Kalandozások az álomkutatás területén
BMETE47A010 Kollektív intelligencia – Kooperáció
BMETE47A011 (N)Agy - bajban
BMETE47A012 Érzelmek, gondolkodás és az agy
BMETE47A013 Tudattalan
BMETE47A014 Az emberi arcok
BMETE47D118 Bevezetés az R programozásba: adatok feldolgozása, rendezése és ábrázolása
BMETE47D120 Pupillometria és információfeldolgozás
BMETE47D121 A zenei kogníció idegrendszeri háttere

Oldalak