Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE80MFAG Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika
BMETE80MF49 Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika
BMETE927317 Aktualitások az approximációelméletben
BMETE47D129 Agysérülés és kogníció 2
BMETE47D124 Agysérülés és kogníció
BMETE47MC17 Afázia
BMETE91AM29 Additív és kombinatorikus számelmélet
BMETE95AM43 Adattudományi programozási feladatok
BMETE95MAQ0 Adattudomány
BMETE90AX27 Ábrázoló geometria – Alapismeretek
BMETE94AX02 Ábrázoló geometria 2
BMETE94AX01 Ábrázoló geometria 1
BMETE90AX06 Ábrázoló geometria
BMETE47D121 A zenei kogníció idegrendszeri háttere
BMETE91AM49 A web matematikája
BMETE12AF24 A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai
BMETE47D122 A tudományos írásmű
BMETE47D122 A tudományos írásmű
BMETE90AX42 A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
BMETE959308 A természetes nyelvfeldolgozás matematikai alapjai
BMETE949400 A tér formája
BMETE94AM30 A számítógépi geometria eszközei
BMETE92MC22 A számítástudomány alapjai MC
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai
BMETE80MFAW A reaktorfizika numerikus módszerei
BMETE13MF02 A pályaintegrál módszer a fizikában
BMETE80MF11 A nukleáris leszerelés kérdései
BMETE80MFA1 A nukleáris leszerelés kérdései
BMETE927208 A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai
BMETE95AM33 A modern valószínűségszámítás eszközei
BMETE15MX28 A modern fizika eredményei és alkalmazásai
BMETE80AF25 A méréskiértékelés matematikai módszerei
BMETE80AF38 A méréskiértékelés matematikai módszerei
BMETE119779 A MATLAB programozása
BMETE92AK26 A matematikai fizika egyenletei
BMETE919215 A matematika matematikája
BMETE92AX47 A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
BMETE91AM35 A matematika alapjai
BMETE47MC14 A látás idegrendszeri alapjai
BMETE92AF55 A kvantumelmélet matematikai alapjai
BMETE939300 A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
BMETE947204 A klasszikus mezőelméletek geometriája 2
BMETE94MM11 A klasszikus mezőelméletek geometriája
BMETE93MM12 A klasszikus mechanika matematikai módszerei
BMETE92AK18 A kanonikus felcserélési reláció algebrája
BMETE159310 A hálózatok és a stabilitás
BMETE919207 A halmazelmélet függetlenségi eredményei
BMETE12MF49 A fotonika alapjai
BMETE12MF81 A fotonika alapjai

Oldalak