Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE13MF02 A pályaintegrál módszer a fizikában
BMETE13MF01 Haladó kvantummechanika
BMETE13MF00 Részecskefizika
BMETE13AX20 Fizika laboratorium MO LEV
BMETE13AX19 Fizika MO LEV
BMETE13AX18 Fizika 112
BMETE13AX01 Fizika K2A
BMETE13AX00 Építőmérnöki fizika
BMETE13AF11 Kísérleti fizika szigorlat
BMETE13AF06 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE13AF03 Kísérleti fizika 2
BMETE13AF02 Kísérleti fizika 1
BMETE12MX00 Lézerfizika
BMETE12MF81 A fotonika alapjai
BMETE12MF79 Fizikai optika
BMETE12MF79 Fizikai optika
BMETE12MF78 Optikai tervezés
BMETE12MF77 Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF76 Diplomamunka-készítés NA
BMETE12MF75 Diplomamunka-készítés OP
BMETE12MF74 Szakmai gyakorlat NA
BMETE12MF73 Szakmai gyakorlat OP
BMETE12MF72 Önálló laboratórium NA2
BMETE12MF71 Önálló laboratórium NA1
BMETE12MF70 Önálló laboratórium OP2
BMETE12MF69 Önálló laboratórium OP1
BMETE12MF68 Szeminárium OP4
BMETE12MF67 Szeminárium OP3
BMETE12MF66 Szeminárium OP2
BMETE12MF65 Szeminárium OP1
BMETE12MF64 Fizika laboratórium OP
BMETE12MF63 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
BMETE12MF62 Infravörös és Raman-spektroszkópia
BMETE12MF61 ELI előkészítő laboratórium
BMETE12MF60 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE12MF59 Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai
BMETE12MF58 Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai
BMETE12MF57 Fotonika laboratórium
BMETE12MF55 Trendek az anyagtudományban
BMETE12MF54 Nanotechnológia laboratórium
BMETE12MF53 Felületfizika és vékonyrétegek
BMETE12MF52 Fejezetek a modern anyagtudományból
BMETE12MF51 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
BMETE12MF50 Anyagtudomány laboratórium
BMETE12MF49 A fotonika alapjai
BMETE12MF48 Diplomamunka-készítés AF
BMETE12MF47 Önálló laboratórium AF2
BMETE12MF46 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
BMETE12MF45 ELI előkészítő laboratórium
BMETE12MF44 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben

Oldalak