Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE91MM02 Reprezentációelmélet
BMETE929304 Reprezentációelmélet a kvantummechanikában
BMETE94MM08 Reprezentációelmélet és geometriai kvantálás
BMETE917029 Reprezentációelméleti szeminárium 2
BMETE917030 Reprezentációelméleti szeminárium 3
BMETE917031 Reprezentációelméleti szeminárium 4
BMETE917032 Reprezentációelméleti szeminárium 5
BMETE13MF00 Részecskefizika
BMETE15MF72 Részecskefizika
BMETE15MF43 Részecskefizika
BMETE955306 Riemann felületek
BMETE80MFAC Röntgen- és gamma spektrometriai módszerek
BMETE80ME03 Röntgen- és gamma-spektrometria
BMETE80NE03 Röntgen- és gamma-spektrometria
BMETE80MFAT Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
BMETE80MF99 Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
BMETE95MM23 Síkbeli kritikus jelenségek és konforminvariancia
BMETE15MF14 Skálázás és kritikus jelenségek
BMETE15MF07 Soktestprobláma 1
BMETE15MF68 Soktestprobléma 1
BMETE15MF50 Soktestprobléma 1
BMETE15MF69 Soktestprobléma 2
BMETE15MF08 Soktestprobléma 2
BMETE15MF54 Soktestprobléma 2
BMETE47MC09 Speciál Kollégium
BMETE47MC10 Speciál kollégium 2
BMETE80AE18 Speciális laboratórium
BMETE80BE11 Speciális laboratórium
BMETE92MM28 Spektrálelmélet
BMETE95MM40 Spektrális klaszterezés
BMETE12AF48 Spektroszkópia
BMETE12AF28 Spektroszkópia
BMETE12AF04 Spektroszkópia
BMETE12MF25 Spektroszkópia és anyagszerkezet
BMETE95AM31 Statisztika 1
BMETE95AM32 Statisztika 2
BMETE95AM23 Statisztika és adatbányászat alkalmazása a gyakorlatban
BMETE95MM05 Statisztika és információelmélet
BMETE47MC38 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC20 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC13 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE959307 Statisztikai módszerek az adatbányászatban
BMETE95AM10 Statisztikai programcsomagok
BMETE95MM09 Statisztikai programcsomagok 2
BMETE47MC39 Statisztikai tanulás az idegrendszerben
BMETE15AF29 Statisztikus fizika 1
BMETE15MF73 Statisztikus fizika 2
BMETE15MF44 Statisztikus fizika 2

Oldalak