Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM39 Többdimenziós stacionárius idősorok
BMETE95MM40 Spektrális klaszterezés
BMETE95MM41 Sztochasztikus analízis
BMETE95MM42 Bevezetés a sztochasztikus analízisbe
BMETE95MM43 Longitudinális adatelemzés és idősorok
BMETE95MM44 Dinamikai rendszerek gyakorlat
BMETE95MM45 Valószínűségszámítás gráfokon és csoportokon
BMETE95MM46 Véletlen fraktálok
BMETE95MM47 Haladó fraktálgeometria 1
BMETEAGBsMBAL1-00 Bevezetés az algebrába 1
BMETEAGBsMBAL2-00 Bevezetés az algebrába 2
BMETEAGBsMBALG-00 Bevezetés az algebrába
BMETEAGBsMGE1E-00 Geometria 1e
BMETEAGBsMGE2E-00 Geometria 2e
BMETEAGBsMMMOD-00 A matematika módszerei
BMETEAGBsMVMAL-00 Vektor- és mátrixalgebra matematikusoknak
BMETEAGMsMAASZ-00 Algebrai és analitikus számelmélet
BMETEAGMsMATHA-00 Algebrai topológia és homológikus algebra
BMETEAGMsMCSRE-00 Csoport- és reprezentációelmélet
BMETEAGMsMDTOP-00 Differenciáltopológia
BMETEAGMsMESZT-00 Elméleti számítástudomány
BMETEAGMsMNEPR-00 Nemeuklideszi és projektív geometria
BMETEAOBsMAN1E-00 Analízis 1e
BMETEAOBsMAN2E-00 Analízis 2e
BMETEAOBsMANL1-00 Analízis 1
BMETEAOBsMANL2-00 Analízis 2
BMETEAOBsMBKIE-00 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETEAOBsMKAL1-00 Kalkulus 1
BMETEAOBsMKAL2-00 Kalkulus 2
BMETEAOBsMMATR-00 Mátrixanalízis
BMETEAOMsMFA1M-00 Funkcionálanalízis 1M
BMETEAOMsMHARM-00 Harmonikus analízis
BMETEAOMsMKVIE-00 Kvantum-információelmélet
BMETEAOMsMMERT-00 Mértékelmélet
BMETEAOMsMVOIR-00 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETEEFMsFTMSZ-00 Topológiai módszerek a szilárdtest-fizikában
BMETEMIBsGMAT3-00 Matematika G3k
BMETEMIBsMSEMM-00 Matematikai modellalkotási szeminárium
BMETEMIMsMPTL1-00 Témalabor 1
BMETEMIMsMPTL2-00 Témalabor 2
BMETEMIMsMPTL3-00 Témalabor 3
BMETEMIMsMSEM1-00 Matematikai modellalkotási szeminárium 1
BMETEMIMsMSEM2-00 Matematikai modellalkotási szeminárium 2
BMETENTMsOFLAB-00 Orvosi fizika laboratórium
BMETENTMsOISHE-00 Ionizáló sugárzás hatása az élő környezetre
BMETENTMsOKRAI-00 Orvosi fizika alapismeretek
BMETENTMsOMBJS-00 Minőségbiztosítás és jogi szabályozás
BMETENTMsOMTST-00 Méréstechnika a sugárterápiában

Oldalak