Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE80BE12 Nukleáris üzemanyagciklus
BMETE80BE13 Radioanalitika
BMETE80BE14 Üzemi mérések: atomreaktorok műszerezése és diagnosztikája
BMETE80BE15 Radioaktívhulladék-gazdálkodás
BMETE80BE16 Szakmai gyakorlat
BMETE80BE17 Szakdolgozat készítés
BMETE80BE18 Anyagvizsgálatok atomerőművekben
BMETE80BE19 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80DF00 Fejlett anyagvizsgálati módszerek neutronokkal
BMETE80MD00 Atommagfizika
BMETE80MD01 Nukleáris méréstechnika
BMETE80MD02 Plazmafizika
BMETE80MD03 Nukleáris technika laboratórium
BMETE80MD04 Fúziós berendezések
BMETE80MD05 Nukleáris biztonság
BMETE80MD06 Sugárvédelem
BMETE80MD07 Radioaktív hulladékgazdálkodás
BMETE80MD08 Reaktorfizika
BMETE80MD09 Reaktortechnika és üzemtan
BMETE80MD10 Termohidraulika
BMETE80ME01 Radioaktív anyagok terjedése
BMETE80ME02 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80ME03 Röntgen- és gamma-spektrometria
BMETE80ME04 Diplomatervezés 1
BMETE80ME05 Diplomatervezés 2
BMETE80ME06 Atomerőművi üzemzavar elemzések
BMETE80ME07 Tervezési feladat
BMETE80ME08 Reaktortechnika alapjai
BMETE80ME09 Korszerű nukleáris energiatermelés
BMETE80ME10 CFD módszerek és alkalmazások
BMETE80ME11 Atomerőművi kémia
BMETE80ME15 Szakmai gyakorlat ME
BMETE80ME16 Atomerőművek üzemtanának fizikai alapjai
BMETE80ME17 Atomerőművi szimulációs gyakorlatok
BMETE80ME18 Atomerőművek üzemtana
BMETE80ME19 Bevezetés a méréskiértékelésbe
BMETE80ME20 Energia, kockázat, kommunikáció
BMETE80ME22 Nukleáris létesítmények szabályzatai és engedélyezése
BMETE80ME23 Nukleáris alapok
BMETE80ME24 Atomenergetika szeminárium
BMETE80ME25 Diplomatervezés A
BMETE80ME26 Diplomatervezés B
BMETE80ME27 Tervezési feladat
BMETE80ME28 Reaktortechnika alapjai
BMETE80MF00 Magfizika
BMETE80MF01 Fizika Laboratórium NT
BMETE80MF02 Szeminárium NT1
BMETE80MF03 Szeminárium NT2
BMETE80MF04 Szeminárium NT3
BMETE80MF05 Szeminárium NT4

Oldalak