Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE12AF08 Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF07 Lézertechnika
BMETE12AF06 Programozás 3
BMETE12AF05 Vákuumfizika
BMETE12AF04 Spektroszkópia
BMETE12AF03 Programozás 2
BMETE12AF02 Fizika laboratórium 5
BMETE12AF01 Optika
BMETE125300 Vékonyrétegek technológiája
BMETE11NGMF Modern fizika alkalmazásai a mérnöki gyakorlatban
BMETE11MX33 Fizika 3
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE11MX22 Fizika laboratórium építőmérnököknek
BMETE11MX01 Fizika 3
BMETE11MX00 Fotonika optikai alapjai
BMETE11MF57 Mágnesség elmélete
BMETE11MF56 Mágneses rezonancia
BMETE11MF55 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF54 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF52 Korszerű félvezető eszközök
BMETE11MF50 Szeminárium NA4
BMETE11MF49 Szeminárium NA3
BMETE11MF48 Szeminárium NA2
BMETE11MF47 Szeminárium NA1
BMETE11MF46 Fizika laboratórium NA
BMETE11MF45 Szupravezetés
BMETE11MF44 Mágnesség elmélete
BMETE11MF43 Mágneses rezonancia
BMETE11MF42 Kvantuminformatika
BMETE11MF41 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF40 Trendek a nanotechnológiában
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF38 Kémiai módszerek a nanotechnológiában
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai
BMETE11MF36 Nanotechnológia és anyagtudomány
BMETE11MF35 Topologikus szigetelők 2
BMETE11MF34 Topologikus szigetelők
BMETE11MF33 Diplomamunka-készítés KF
BMETE11MF32 Önálló laboratórium KF2
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium
BMETE11MF28 Nanofizika szeminárium 2
BMETE11MF27 Félvezetők fizikája 2
BMETE11MF26 Félvezetők fizikája
BMETE11MF25 Nanofizika szeminárium 1
BMETE11MF24 Transzport komplex nanoszerkezetekben
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika
BMETE11MF20 Optikai adatátvitel fizikai alapjai
BMETE11MF19 Holográfia és alkalmazások

Oldalak