Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE80SA11 Minőségbiztosítás, dokumentum-kezelés, munkaszervezés
BMETE80SA12 Nukleáris környezetvédelem alapjai
BMETE80SA13 Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések
BMETE80SA14 Hatósági szabályozás rendszere
BMETE80SA15 Atomerőművi vegyészeti ismeretek
BMETE80SA16 Reaktorüzemeltetési gyakorlat
BMETE80SA17 Atomerőmű üzemlátogatás
BMETE80SA18 Szakdolgozat készítés
BMETE80SR00 Alkalmazott matematika 1
BMETE80SR01 Nukleáris méréstechnika 1
BMETE80SR02 Reaktorfizika 1
BMETE80SR03 Sugárvédelem és dozimetria
BMETE80SR04 Termohidraulika 1
BMETE80SR11 Atomerőművek 1
BMETE80SR12 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80SR13 Energetika
BMETE80SR14 Irányítástechnika 2
BMETE80SR15 Reaktortechnika 1
BMETE80SR16 Laboratóriumi gyakorlatok 2
BMETE80SR30 Alkalmazott matematika
BMETE80SR31 Reaktorfizika 1
BMETE80SR32 Nukleáris méréstechnika 1
BMETE80SR33 Termohidraulika 1
BMETE80SR34 Sugárvédelem, dozimetria és radioaktív hulladékok
BMETE80SR35 Villamos berendezések, hálózatok
BMETE80SR36 Fenntartható fejlődés és atomenergia
BMETE80SR37 Reaktorfizika 2
BMETE80SR38 Nukleáris méréstechnika 2
BMETE80SR39 Termohidraulika 2
BMETE80SR40 Irányítástechnika 1
BMETE80SR41 Nukleáris üzemanyagciklus
BMETE80SR42 Atomerőművek 1
BMETE80SR43 Laboratóriumi gyakorlatok 1
BMETE80SR44 Műhelymunka (esettanulmányok) 1
BMETE80SR45 Irányítástechnika 2
BMETE80SR46 Nukleáris biztonság, védettség és a biztosítéki rendszer
BMETE80SR47 Reaktortechnika
BMETE80SR48 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80SR49 Atomerőművek 2
BMETE80SR50 Laboratóriumi gyakorlatok 2
BMETE80SR51 Műhelymunka (esettanulmányok) 2
BMETE80SR52 Biztonsági kultúra
BMETE80SR53 Környezetvédelem
BMETE80SR54 Atomerőművek 3
BMETE80SR55 Laboratóriumi gyakorlatok 3
BMETE80SR56 Monte Carlo módszerek
BMETE80SR57 Reaktorfizikai számítások
BMETE80SR58 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80SR59 Termohidraulikai rendszerelemzés
BMETE80SR60 Nukleáris mérések

Oldalak