Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETEAGBsMVMAL-00 Vektor- és mátrixalgebra matematikusoknak
BMETEAGBsMMMOD-00 A matematika módszerei
BMETEAGBsMGE2E-00 Geometria 2e
BMETEAGBsMGE1E-00 Geometria 1e
BMETEAGBsMBALG-00 Bevezetés az algebrába
BMETEAGBsMBAL2-00 Bevezetés az algebrába 2
BMETEAGBsMBAL1-00 Bevezetés az algebrába 1
BMETE95MM47 Haladó fraktálgeometria 1
BMETE95MM46 Véletlen fraktálok
BMETE95MM45 Valószínűségszámítás gráfokon és csoportokon
BMETE95MM44 Dinamikai rendszerek gyakorlat
BMETE95MM43 Longitudinális adatelemzés és idősorok
BMETE95MM42 Bevezetés a sztochasztikus analízisbe
BMETE95MM41 Sztochasztikus analízis
BMETE95MM40 Spektrális klaszterezés
BMETE95MM39 Többdimenziós stacionárius idősorok
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM37 Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek
BMETE95MM37 Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek
BMETE95MM36 Biztosításmatematika
BMETE95MM35 Sztochasztika hallgatói szeminárium
BMETE95MM35 Sztochasztika hallgatói szeminárium
BMETE95MM34 Markov döntési folyamatok és megerősítéses tanulás
BMETE95MM34 Markov döntési folyamatok és megerősítéses tanulás
BMETE95MM32 Inverz tételek a fraktálgeometriában
BMETE95MM31 Tanuló algoritmusok sztochasztikus folyamatokra
BMETE95MM30 Makroökonómia és pénzügy matematikusoknak
BMETE95MM30 Makroökonómia és pénzügy matematikusoknak
BMETE95MM29 Tanuló algoritmusok, tőzsdézés, becslési eljárások és martingálok
BMETE95MM28 Szakértők kombinálása befektetésekben és előrejelzésekben
BMETE95MM26 Idősorelemzések pénzügyi alkalmazásokkal.
BMETE95MM25 Biostatisztika
BMETE95MM23 Síkbeli kritikus jelenségek és konforminvariancia
BMETE95MM22 Véletlen gráfok és komplex hálózatok
BMETE95MM21 Véletlen mátrixok
BMETE95MM20 Nemparaméteres statisztika
BMETE95MM19 Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerek - bevezetés
BMETE95MM18 Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
BMETE95MM17 Biztosításmatematika 2
BMETE95MM16 Extrémérték elmélet
BMETE95MM15 Többváltozós statisztika
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE95MM13 Analitikus számelmélet
BMETE95MM12 Haladó dinamikai rendszerek
BMETE95MM11 Sztochasztikus modellek
BMETE95MM10 Határeloszlás- és nagy eltérés tételek
BMETE95MM09 Statisztikai programcsomagok 2
BMETE95MM08 Sztochasztikus differenciálegyenletek
BMETE95MM07 Markov-folyamatok és martingálok

Oldalak