Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE12MF79 Fizikai optika
BMETE12MF79 Fizikai optika
BMETE12MF81 A fotonika alapjai
BMETE12MF82 Megvilágítórendszerek tervezése
BMETE12MX00 Lézerfizika
BMETE13AF02 Kísérleti fizika 1
BMETE13AF03 Kísérleti fizika 2
BMETE13AF06 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE13AF11 Kísérleti fizika szigorlat
BMETE13AX00 Építőmérnöki fizika
BMETE13AX01 Fizika K2A
BMETE13AX18 Fizika 112
BMETE13AX19 Fizika MO LEV
BMETE13AX20 Fizika laboratorium MO LEV
BMETE13MF00 Részecskefizika
BMETE13MF01 Haladó kvantummechanika
BMETE13MF02 A pályaintegrál módszer a fizikában
BMETE13MF03 Variációs elvek a fizikában
BMETE13MF04 Mágneses rezonancia
BMETE13MX05 Fizika M1 egészségügyi mérnököknek
BMETE141402 Modern fizika vegyészeknek
BMETE149403 Struktúrák és memória: makroszkópikus anyagelmélet
BMETE14AF07 Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika
BMETE14AX00 Fizika K1A
BMETE14AX01 Fizika 1 Mechanika - alapismeretek
BMETE14AX02 Fizika 1 Elektrodinamika - alapismeretek
BMETE14AX03 Fizika 1 Mechanika
BMETE14AX04 Fizika 1 Elektrodinamika
BMETE14AX05 Fizika laboratóriumi gyakorlatok
BMETE14AX07 Fizika 1 Mechanika levelező képzésen
BMETE14AX08 Fizika 1 Elektrodinamika levelező képzésen
BMETE14AX09 Fizika laboratóriumi gyakorlatok levelező képzésen
BMETE14AX10 Fizika 1 Mechanika
BMETE14AX11 Fizika laboratóriumi gyakorlatok
BMETE14AX12 Fizika 1M – Válogatott fejezetek
BMETE14AX13 Fizika 1E – Válogatott fejezetek
BMETE14AX14 Fizika K1A – Válogatott fejezetek
BMETE14AX15 Fizika 1 – Mechanika
BMETE14AX16 Fizika 1 – Mechanika
BMETE14AX18 Bevezető fizika C
BMETE14MF02 Dinamikai rendszerek
BMETE14MF03 Transzportfolyamatok
BMETE14MF04 Mintázatképződés mikro- és makroskálán
BMETE14MX00 Modern fizika vegyészmérnököknek
BMETE14MX00-v0 Modern fizika vegyészmérnököknek
BMETE14MX02 Transzportfolyamatok villamosmérnököknek
BMETE155300 Véletlen mátrix elmélet és fizikai alkalmazásai
BMETE155306 Evolúciós játékelmélet
BMETE155307 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE155308 Kvantumszámitógép fizika 1

Oldalak