Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE12MF48 Diplomamunka-készítés AF
BMETE12MF47 Önálló laboratórium AF2
BMETE12MF46 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
BMETE12MF45 ELI előkészítő laboratórium
BMETE12MF44 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
BMETE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE12MF42 Infravörös és Raman spektroszkópia
BMETE12MF41 A félvezető anyagok mérési módszerei
BMETE12MF40 Mágneses anyagok
BMETE12MF39 Optikai tervezés
BMETE12MF38 Félvezetők fizikája
BMETE12MF37 Fizikai Optika
BMETE12MF36 Felületfizika és vékonyrétegek 2
BMETE12MF35 Felületfizika és vékonyrétegek 1
BMETE12MF34 Optikai anyagok és technológiák 2
BMETE12MF33 Optikai anyagok és technológiák 1
BMETE12MF32 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 2
BMETE12MF31 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
BMETE12MF30 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 2
BMETE12MF29 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
BMETE12MF28 Vákuumfizika és –technika
BMETE12MF27 Trendek az anyagtudományban
BMETE12MF26 Szilárdtestek elektromos és optikai tulajdonságai
BMETE12MF25 Spektroszkópia és anyagszerkezet
BMETE12MF24 Félvezetők fizikája
BMETE12MF23 Felületfizika és vékonyrétegek
BMETE12MF22 Elektron- és ionoptikák
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök
BMETE12MF20 Optikai tervezés
BMETE12MF19 Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
BMETE12MF18 Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF17-v1 Lézerfizika
BMETE12MF17 Lézerfizika
BMETE12MF16 Kvantumelektronika
BMETE12MF15 Fizikai Optika
BMETE12MF14 Fényforrások
BMETE12MF13-v1 Bevezetés az optikába
BMETE12MF13 Bevezetés az optikába
BMETE12MF12 Diplomamunka AF
BMETE12MF11 Szakmai gyakorlat AF
BMETE12MF10 Alkalmazott fizika szigorlat
BMETE12MF09 Önálló laboratórium AF2
BMETE12MF08 Önálló laboratórium AF1
BMETE12MF07 Szeminárium AF4
BMETE12MF06 Szeminárium AF3
BMETE12MF05 Szeminárium AF2
BMETE12MF04 Szeminárium AF1
BMETE12MF03 Fizika laboratórium AF
BMETE12MF02 Fizikai anyagtudomány
BMETE12MF01-v1 Fizikai problémák megoldása

Oldalak