Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE155314 Kvantumrendszerek koherens kontrollja
BMETE155313 Szemcsés anyagok fizikája
BMETE155312 Atomok lézeres hűtése és csapdázása
BMETE155311 Kvantumgázok
BMETE155309 Kvantumszámitógép fizika 2
BMETE155308 Kvantumszámitógép fizika 1
BMETE155307 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE155306 Evolúciós játékelmélet
BMETE155300 Véletlen mátrix elmélet és fizikai alkalmazásai
BMETE14MX02 Transzportfolyamatok villamosmérnököknek
BMETE14MX00-v0 Modern fizika vegyészmérnököknek
BMETE14MX00 Modern fizika vegyészmérnököknek
BMETE14MF04 Mintázatképződés mikro- és makroskálán
BMETE14MF03 Transzportfolyamatok
BMETE14MF02 Dinamikai rendszerek
BMETE14AX18 Bevezető fizika C
BMETE14AX16 Fizika 1 – Mechanika
BMETE14AX15 Fizika 1 – Mechanika
BMETE14AX14 Fizika K1A – Válogatott fejezetek
BMETE14AX13 Fizika 1E – Válogatott fejezetek
BMETE14AX12 Fizika 1M – Válogatott fejezetek
BMETE14AX11 Fizika laboratóriumi gyakorlatok
BMETE14AX10 Fizika 1 Mechanika
BMETE14AX09 Fizika laboratóriumi gyakorlatok levelező képzésen
BMETE14AX08 Fizika 1 Elektrodinamika levelező képzésen
BMETE14AX07 Fizika 1 Mechanika levelező képzésen
BMETE14AX05 Fizika laboratóriumi gyakorlatok
BMETE14AX04 Fizika 1 Elektrodinamika
BMETE14AX03 Fizika 1 Mechanika
BMETE14AX02 Fizika 1 Elektrodinamika - alapismeretek
BMETE14AX01 Fizika 1 Mechanika - alapismeretek
BMETE14AX00 Fizika K1A
BMETE14AF07 Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika
BMETE149403 Struktúrák és memória: makroszkópikus anyagelmélet
BMETE141402 Modern fizika vegyészeknek
BMETE13MX05 Fizika M1 egészségügyi mérnököknek
BMETE13MF04 Mágneses rezonancia
BMETE13MF03 Variációs elvek a fizikában
BMETE13MF02 A pályaintegrál módszer a fizikában
BMETE13MF01 Haladó kvantummechanika
BMETE13MF00 Részecskefizika
BMETE13AX20 Fizika laboratorium MO LEV
BMETE13AX19 Fizika MO LEV
BMETE13AX18 Fizika 112
BMETE13AX01 Fizika K2A
BMETE13AX00 Építőmérnöki fizika
BMETE13AF11 Kísérleti fizika szigorlat
BMETE13AF06 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE13AF03 Kísérleti fizika 2
BMETE13AF02 Kísérleti fizika 1

Oldalak