Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE93AX11 Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek
BMETE93AX10 Probability Theory and Statistics
BMETE93AM22 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE93AM21 Nemlineáris programozás
BMETE93AM20 Laplace-transzformáció és más nevezetes transzformációk
BMETE93AM19 Operációkutatás
BMETE93AM18 Differenciálegyenletek 2
BMETE93AM17 Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE93AM15 Differenciálegyenletek 1
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93AF21 Többváltozós analízis fizikusoknak
BMETE93AF20 Analízis fizikusoknak
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE939304 Matematika szigorlati konzultáció gépészmérnököknek
BMETE939303 Matematika szigorlai konzultáció menedzsereknek és közgazdászoknak
BMETE939302 Matematikatörténet
BMETE939300 A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
BMETE937311 Numerikus modellezés és KDE módszerek alkalmazásai
BMETE937310 Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei
BMETE937309 Differenciálegyenletek és bifurkációk 2
BMETE937308 Differenciálegyenletek és bifurkációk 1
BMETE937307 Optimalizálási modellek és módszerek
BMETE937306 Globális optimalizálás
BMETE937305 Diszkrét matematikai módszerek az operációkutatásban
BMETE935301 Káosz bizonyítása számítógéppel
BMETE92MX28 Relátor terek és más topológiai struktúrák
BMETE92MX25 Fourier analízis mérnököknek
BMETE92MX18 Reakciókinetikai szeminárium 2
BMETE92MX17 Reakciókinetikai szeminárium 1
BMETE92MX00 Matematika M12 – Differenciálegyenletek
BMETE92MM45 Haladó mátrixanalízis szeminárium
BMETE92MM44 Operátorelmélet
BMETE92MM43 Funkcionálanalízis 2
BMETE92MM42 Klasszikus- és kvantum-információelmélet
BMETE92MM41 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal M
BMETE92MM40 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM39 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM38 Fejezetek a modern kvantum-információelméletből
BMETE92MM37 Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
BMETE92MM36 Végtelen dimenziós kvantumrendszerek matematikája
BMETE92MM35 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 3
BMETE92MM34 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 2
BMETE92MM33 Banach-algebrák
BMETE92MM32 Ortogonális polinomok
BMETE92MM31 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium
BMETE92MM30 Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
BMETE92MM29 Kvantum Információelmélet
BMETE92MM28 Spektrálelmélet
BMETE92MM27 Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei

Oldalak