Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE91AM14 Programozási feladat 3
BMETE91AM15 Számelmélet
BMETE91AM16 Számelmélet gyakorlat
BMETE91AM17 JAVA és WEB programozás
BMETE91AM18 Matematikai kriptográfia és kódelmélet
BMETE91AM19 Mesterséges intelligencia logikai módszerei
BMETE91AM22 Rácsfélcsoportok az algebrában és a geometriában
BMETE91AM23 Lineáris algebra gyakorlat
BMETE91AM24 Informatika 1
BMETE91AM25 Informatika 2
BMETE91AM28 Hálózatok és a WWW matematikája
BMETE91AM29 Additív és kombinatorikus számelmélet
BMETE91AM32 Lineáris algebra gyakorlat
BMETE91AM34 Haladó algoritmusok
BMETE91AM35 A matematika alapjai
BMETE91AM36 Bevezetés az algebrába 1
BMETE91AM37 Bevezetés az algebrába 2
BMETE91AM38 Algebra 1
BMETE91AM39 Algebra 2
BMETE91AM40 Halmazelmélet
BMETE91AM41 Csoportok és gyűrűk
BMETE91AM42 Informatika 1
BMETE91AM43 Informatika 2
BMETE91AM44 Informatika 3
BMETE91AM45 Informatika 4
BMETE91AM46 Valószínűség programozási feladatok
BMETE91AM47 Algoritmuselmélet programozási feladatok
BMETE91AM48 Az adatbiztonság matematikai alapjai
BMETE91AM49 A web matematikája
BMETE91AM50 Véletlen algoritmusok
BMETE91AM51 Nyelvi adatok feldolgozása
BMETE91AM52 Matematikai logika
BMETE91AM53 Bioinformatika
BMETE91AM54 Válogatott fejezetek számelméletből
BMETE91AM56 Valószínűség programozási feladatok
BMETE91AM57 Algoritmuselmélet programozási feladatok
BMETE91AM58 Bizonyításelmélet és a Coq programcsomag
BMETE91AM59 Számelmélet
BMETE91AM60 Halmazelmélet és matematikai logika
BMETE91AM61 Véletlen és kriptográfiai algoritmusok
BMETE91AP62 Vektor- és mátrixalgebra
BMETE91AX20 Komplex függvénytan alkalmazásokkal
BMETE91AX21 Valószínűségszámítás alkalmazásokkal
BMETE91AX30 Numerikus módszerek mérnököknek
BMETE91AX31 Lineáris Algebra
BMETE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek
BMETE91MM00 Elméleti számítástudomány
BMETE91MM01 Kommutatív algebra és algebrai geometria
BMETE91MM02 Reprezentációelmélet
BMETE91MM03 Csoportelmélet

Oldalak