Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE91MM03 Csoportelmélet
BMETE91MM04 Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete
BMETE91MM05 Haladó lineáris algebra
BMETE91MM06 Homologikus algebra
BMETE91MM07 Algebrai számelmélet
BMETE91MM08 Algebrai és aritmetikai algoritmusok
BMETE91MM09 Algebrai topológia
BMETE91MM14 Írásfelismerés
BMETE91MM15 Kvantum-algoritmusok
BMETE91MM16 Bevezetés a kategóriaelméletbe
BMETE91MM17 Matematikai nyelvészet szeminárium
BMETE91MM18 Fejezetek a kategóriaelméletből
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE91MM20 Haladó gépi tanulás
BMETE91MM21 Algebra 2M
BMETE91MM22 Lie-csoportok és Lie-algebrák
BMETE91MX10 Szemantika
BMETE91MX11 Szemantika laboratórium
BMETE91MX12 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 1 – Szószintű eszközök
BMETE91MX13 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 2– Mondattan
BMETE921311 Matematika OBMK 2
BMETE925301 Matematikai programcsomagok műszaki alkalmazásai
BMETE925310 Konstruktív függvénytan és approximációelmélet
BMETE925312 A fizika parciális differenciálegyenletei, alkalmazásokkal
BMETE925313 Differenciálegyenletek műszaki és közgazdasági alkalmazásai
BMETE925318 Formális reakciókinetika
BMETE927203 Haladó mátrixanalízis mérnököknek
BMETE927208 A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
BMETE927305 Lineáris differenciáloperátorok
BMETE927308 Mátrixanalízis mérnököknek
BMETE927317 Aktualitások az approximációelméletben
BMETE929201 Számítógépes számelmélet
BMETE929202 Választások matematikája
BMETE929207 Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon
BMETE929302 Számítógépes számelmélet 2
BMETE929303 Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon 2
BMETE929304 Reprezentációelmélet a kvantummechanikában
BMETE929306 Lineáris rendszerek analízise 1
BMETE929307 Lineáris rendszerek analízise 2
BMETE929309 Normált algebrák
BMETE929314 Bevezetés az algebrai valószínűségelméletbe
BMETE929315 Analízis szigorlati előkészítő informatikusoknak
BMETE929316 Haladó feladatmegoldó szeminárium
BMETE92AF35 Számítási módszerek a fizikában 1
BMETE92AF36 Számítási módszerek a fizikában 2
BMETE92AF37 Funkcionálanalízis fizikusoknak
BMETE92AF51 Számítási módszerek a fizikában 1
BMETE92AF55 A kvantumelmélet matematikai alapjai
BMETE92AK18 A kanonikus felcserélési reláció algebrája
BMETE92AK25 Kvantumrendszerek matematikája

Oldalak