Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE92MM39 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM38 Fejezetek a modern kvantum-információelméletből
BMETE92MM37 Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
BMETE92MM36 Végtelen dimenziós kvantumrendszerek matematikája
BMETE92MM35 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 3
BMETE92MM34 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 2
BMETE92MM33 Banach-algebrák
BMETE92MM32 Ortogonális polinomok
BMETE92MM31 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium
BMETE92MM30 Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
BMETE92MM29 Kvantum Információelmélet
BMETE92MM28 Spektrálelmélet
BMETE92MM27 Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei
BMETE92MM26 Válogatott témák a funkcionálanalízisből
BMETE92MM24 Funkcionálanalízis alkalmazásai
BMETE92MM23 Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis
BMETE92MM22 Disztribúcióelmélet és Green-függvények
BMETE92MM16 Fejezetek a valós és komplex analízisből
BMETE92MM10 Normált algebrák elemei
BMETE92MM09 Matematikai kémia
BMETE92MM08 Inverz szórási feladatok
BMETE92MM07 Numerikus módszerek 2
BMETE92MM06 Wavelet analízis
BMETE92MM05 Operátorelmélet
BMETE92MM04 Potenciálelmélet
BMETE92MM03 Mátrixanalízis
BMETE92MM02 Témalabor 2
BMETE92MM01 Témalabor 1
BMETE92MM00 Fourier analízis és függvénysorok
BMETE92MF00 Numerikus módszerek
BMETE92MC22 A számítástudomány alapjai MC
BMETE92MC21 Érdekességek a matematika alkalmazásaiból
BMETE92MC20 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC19_(2017-ig) Informatika
BMETE92MC19 Informatika
BMETE92MC15 Matematika MC
BMETE92MC14 Bevezetés a Matlab programozásba
BMETE92MC13 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC12 Informatika
BMETE92MC11 Matematika
BMETE92AX51 Python a tudományban
BMETE92AX50 Bevezetés a Matlab programozásába mérnököknek
BMETE92AX49 Algoritmikus matematika
BMETE92AX48 Dinamikai rendszerek az alkalmazások tükrében
BMETE92AX47 A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
BMETE92AX46 Evolúciós algoritmusok
BMETE92AX35 Funkcionálanalízis olvasókurzus
BMETE92AX31 Maple, alkalmazásokkal
BMETE92AX29 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE92AX28 Entrópiák

Oldalak