Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE92MM30 Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
BMETE92MM29 Kvantum Információelmélet
BMETE92MM28 Spektrálelmélet
BMETE92MM27 Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei
BMETE92MM26 Válogatott témák a funkcionálanalízisből
BMETE92MM24 Funkcionálanalízis alkalmazásai
BMETE92MM23 Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis
BMETE92MM22 Disztribúcióelmélet és Green-függvények
BMETE92MM16 Fejezetek a valós és komplex analízisből
BMETE92MM10 Normált algebrák elemei
BMETE92MM09 Matematikai kémia
BMETE92MM08 Inverz szórási feladatok
BMETE92MM07 Numerikus módszerek 2
BMETE92MM06 Wavelet analízis
BMETE92MM05 Operátorelmélet
BMETE92MM04 Potenciálelmélet
BMETE92MM03 Mátrixanalízis
BMETE92MM02 Témalabor 2
BMETE92MM01 Témalabor 1
BMETE92MM00 Fourier analízis és függvénysorok
BMETE92MF00 Numerikus módszerek
BMETE92MC22 A számítástudomány alapjai MC
BMETE92MC21 Érdekességek a matematika alkalmazásaiból
BMETE92MC20 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC19_(2017-ig) Informatika
BMETE92MC19 Informatika
BMETE92MC15 Matematika MC
BMETE92MC14 Bevezetés a Matlab programozásba
BMETE92MC13 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC12 Informatika
BMETE92MC11 Matematika
BMETE92AX51 Python a tudományban
BMETE92AX50 Bevezetés a Matlab programozásába mérnököknek
BMETE92AX49 Algoritmikus matematika
BMETE92AX48 Dinamikai rendszerek az alkalmazások tükrében
BMETE92AX47 A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
BMETE92AX46 Evolúciós algoritmusok
BMETE92AX35 Funkcionálanalízis olvasókurzus
BMETE92AX31 Maple, alkalmazásokkal
BMETE92AX29 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE92AX28 Entrópiák
BMETE92AX27 Diszkrét dinamikus rendszerek
BMETE92AX19 Információelmélet kvantum alkalmazással
BMETE92AX18 Fraktálgeometria
BMETE92AX17 Fraktálgeometria
BMETE92AX16 Funkcionálanalízis mérnököknek
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
BMETE92AP62 Többváltozós kalkulus
BMETE92AP61 Kalkulus
BMETE92AM60 Bevezetés a kvantum-információelméletbe

Oldalak