Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE93AM15 Differenciálegyenletek 1
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE93AM17 Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba
BMETE93AM18 Differenciálegyenletek 2
BMETE93AM19 Operációkutatás
BMETE93AM20 Laplace-transzformáció és más nevezetes transzformációk
BMETE93AM21 Nemlineáris programozás
BMETE93AM22 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE93AX10 Probability Theory and Statistics
BMETE93AX11 Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek
BMETE93MM00 Globális optimalizálás
BMETE93MM00 (2022.07.15-ig) Globális optimalizálás
BMETE93MM01 Lineáris programozás
BMETE93MM02 Dinamikai rendszerek
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE93MM04 Nemlineáris programozás
BMETE93MM05 Sztochasztikus programozás
BMETE93MM06 Operációkutatási programrendszerek
BMETE93MM07 Irányítási rendszerek
BMETE93MM08 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM09 Játékelmélet
BMETE93MM10 Ökonometria
BMETE93MM11 Biomatematika
BMETE93MM12 A klasszikus mechanika matematikai módszerei
BMETE93MM13 Nemlineáris hiperbolikus egyenletek
BMETE93MM14 Dinamikus programozás a pénzügyi matematikában
BMETE93MM15 Bayes valószínűség elmélet és adatfeldolgozás
BMETE93MM16 Ökonometria 2
BMETE93MM21 Irányításelmélet és optimalizálás
BMETE93MM22 Egészértékű programozás
BMETE93MM23 Hidrodinamika és megmaradási elvek
BMETE93MM27 Konvex Analízis
BMETE93MM28 Válogatott fejezetek az adattudományból
BMETE93MM29 Jövedelemelosztási modellek
BMETE93MM30 Játékelmélet
BMETE93MM31 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE93MM35 Optimalizálási modellek M
BMETE93MM36 Szemidefinit optimalizálás
BMETE93MM37 Bevezetés a sztochasztikus parciális differenciálegyenletek elméletébe
BMETE93MM38 Irányításelmélet
BMETE93MX17 Ökonometria közgazdászoknak
BMETE93MX18 Ökonometria közgazdászoknak 2
BMETE93MX19 Döntéstámogató rendszerek
BMETE93MX20 Optimalizálási modellek mérnököknek
BMETE947201 Bevezetés a tvisztor-elméletbe 1
BMETE947202 Bevezetés a tvisztor-elméletbe 2
BMETE947203 Algebrai topológia
BMETE947204 A klasszikus mezőelméletek geometriája 2
BMETE947205 Divízió-algebrák és szuperszimmetrikus Yang–Mills-elméletek

Oldalak