Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE95AM30 Valószínűségszámítás 2
BMETE95AM31 Statisztika 1
BMETE95AM32 Statisztika 2
BMETE95AM33 A modern valószínűségszámítás eszközei
BMETE95AM34 Sztochasztikus folyamatok
BMETE95AM35 Alkalmazott sztochasztika
BMETE95AM36 Bevezetés az adattudományba 1
BMETE95AM37 Bevezetés az adattudományba 2
BMETE95AM38 Gépi tanulás sztochasztikus folyamatokra
BMETE95AM39 Véletlen diszkrét struktúrák
BMETE95AM41 Sztochasztikus Folyamatok
BMETE95AM41 Sztochasztikus Folyamatok
BMETE95AM42 Alkalmazott sztochasztika
BMETE95AM43 Adattudományi programozási feladatok
BMETE95AM44 Hatékony adatelemzés kdb+ alapokon
BMETE95AP45 Valószínűségszámítás
BMETE95AX01 Matematika Plus 1
BMETE95AX14 Valószínűségszámítás Plusz
BMETE95AX18 Számítógépes szimulációk valószínűségszámításból
BMETE95AX19 Matematika Plus3
BMETE95AX21 Matematika EP3
BMETE95AX40 Matematikai statisztika mérnököknek
BMETE95MAQ0 Adattudomány
BMETE95MF00 Matematikai Problémamegoldó Gyakorlat
BMETE95MM01 Matematikai modellalkotás szeminárium 1
BMETE95MM02 Matematikai modellalkotás szeminárium 2
BMETE95MM03 Diplomamunka
BMETE95MM04 Sztochasztikus analízis és alkalmazásai
BMETE95MM05 Statisztika és információelmélet
BMETE95MM06 Fraktálok és geometriai mértékelmélet
BMETE95MM07 Markov-folyamatok és martingálok
BMETE95MM08 Sztochasztikus differenciálegyenletek
BMETE95MM09 Statisztikai programcsomagok 2
BMETE95MM10 Határeloszlás- és nagy eltérés tételek
BMETE95MM11 Sztochasztikus modellek
BMETE95MM12 Haladó dinamikai rendszerek
BMETE95MM13 Analitikus számelmélet
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE95MM15 Többváltozós statisztika
BMETE95MM16 Extrémérték elmélet
BMETE95MM17 Biztosításmatematika 2
BMETE95MM18 Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
BMETE95MM19 Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerek - bevezetés
BMETE95MM20 Nemparaméteres statisztika
BMETE95MM21 Véletlen mátrixok
BMETE95MM22 Véletlen gráfok és komplex hálózatok
BMETE95MM23 Síkbeli kritikus jelenségek és konforminvariancia
BMETE95MM25 Biostatisztika
BMETE95MM26 Idősorelemzések pénzügyi alkalmazásokkal.
BMETE95MM28 Szakértők kombinálása befektetésekben és előrejelzésekben

Oldalak